اسناد حزب آرشیو نشریه پشتو English

افغانستان مستقل، آزاد، دموكراتیك
و تقسیم ناپذیر.
وحدت ملی بر پایه استقرار و تحكیم دموكراسی.
تــسـاوی حـقـوق زن و مـرد،
خـلـع سـلاح سـراسـری
و مــبـارزه بر ضد هر نوع تروریزم.


Defend Parwiz Kambakhsh
تظاهرات حزب همبستگی
در اعتراض به حکم اعدام پرویز کامبخش
Lal Mohammad, one of our party’s founders was assassinated by Taliban in Helmand province.
مسئول شورای ولایتی حزب
در هلمند
ترور شد


صاحب امتیاز: حزب همبستگی افغانستان
مدیر مسوول: داكتر متین
موبایل: ۰۰۹۳-۷۰۰-۲۰۵۳۵۴
آدرس: سرک تایمنی – ایستگاه سابقه (سرک چهل متره)، کابل - افغانستان
صندوق پستی: ۵۹۲۱، مركز وزارت مخابرات
حساب بانكی: شعبه مركزی بانك ملی افغان،حساب جاری ۳ /۲۷۹۸۰
پست الكترونیك:
hezbehambastagi@yahoo.com

علیرغم آنكه امروز بیش از ۳۰۰ نشریه در وطن ما چاپ و پخش می‌شوند، هنوز هم تعداد نشریاتی كه بدور از ابتذال، تعصب و تنگنظری به مصایب اساسی مردم ما بپردازند انگشت شمار اند.

فضای مطبوعات اگر بخاطر برآمد نشرات بازتر شده بعلت حاكمیت زور و تفنگ، عرصه برای ابراز نظر صریح تنگ تر است.

كمتر نشریاتی وجود دارند كه رو در روی ددمنشی های تفنگسالاران ایستاده، فساد اداری و اشرافیت نوكیسه در دولت را محكوم نمایند، كمتر نشریاتی اند كه افشأگر تخطی های آشكار و مستمر حقوق بشر، بخصوص حقوق زنان و عاملین آن باشند؛ اگر هم از ناداری و فقر مردم، قاچاق و تروریزم، گسستگی ملی و سایر دردهای اجتماعی بنالند به عوامل و ریشه های آن هرگز برخورد شایسته نمی‌كنند و بالاخره كمبود اساسی مطبوعات كشور ما بخرج ندادن شهامت در نوشتن است. متاسفانه تعداد قابل توجهی از نشریه نگاران ما با دست خود مشغول دوختن لبان شان و تنیدن جال های خود سانسوری هستند.

«همبستگی غږ» میخواهد در جهت امحای این عادت هلاكتبار فرهنگی در كشور قدم گذارد تا بتواند چشم بیدار و زبان گویای ملتش باشد.